КООП / COOP

Кооперативна търговия

Кооперативната търговия формира 85% от приходите от стопанска дейност на кооперативните организации, което я определя и в бъдеще като основна и структуроопределяща дейност за кооперативната система.

Цел:

Кооперативната търговия да се превърне в печеливша дейност за кооперативната система, а в национален мащаб търговската верига КООП да се утвърди като най-голямата верига от типа „удобен" магазин, който е предпочитано място за пазаруване.

Кооп 1 Кооп 2 Кооп 3

Приоритети за развитие:

Кооперативни принципи:

 1. Доброволно и отворено членство
 2. Демократично управление от членовете
 3. Икономическо участие на членовете
 4. Автономия и независимост
 5. Образование, обучение и информация
 6. Сътрудничество между кооперациите
 7. Грижа за общността

Кооперативни ценности:

 • Взаимопомощ
 • Отговорност
 • Демокрация
 • Равенство
 • Справедливост
 • Солидарност

Етични ценности:

 • Честност
 • Откритост
 • Социална отговорност
 • Грижа за другите

Начало  |  За нас  |  Управленска структура  |  Кооперативна политика  |  Актуални новини  |  Галерия